O projektu

Projekt “bigEVdata”

Trajanje: ožujak 2018. – veljača 2022.

Ukupna vrijednost projekta je 19.726.245,05 HRK, a ukupno prihvatljivi troškovi iznose 19.723.414,45 HRK.

Europska unija je iz fonda za regionalni razvoj sufinancirala 11.157.724,40 HRK.

Kratki opis projekta

Projektom bigEVdata razvit će se inovativno cjelovito rješenje koje će integrirati big-data modeliranje ponašanja i navika potrošača (korisnika) infrastrukture punionica i omogućiti efikasnost uporabe i upravljanja mrežom punionica za električna vozila.

Sustav će se sastojati od skupa inteligentnih funkcionalnosti koje podižu efikasnost korisnika, kroz funkcionalnosti grupiranja, analize i klasifikacije klijenata i članova tima, personalizirane preporuke ovisne o kontekstu te geoprostorne analize i preporuke. Sustav uključuje prediktivne analitičke metode kojima će se korisniku omogućiti automatizirano otkrivanje znanja u skupu podataka o klijentima i djelatnicima (njihovim navikama i geoprostornoj lokaciji), personalizirane preporuke za poboljšanje poslovanja (uspješnosti obrade klijenata) te analize i otkrivanje anomalija u podacima i navikama.

Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaja:

 • Pružatelji usluge punjenja vozila – e-mobilnosti
 • Proizvođači softvera za upravljanje infrastrukturom za punjenje električnih vozila
 • Regulatori
 • Proizvođači električnih vozila
 • Operatori za upravljanje infrastrukturom za punjenje
 • Znanstvena zajednica
 • Šira zajednica, građani

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta

Opći je cilj projekta povećanje inovacijskog i izvoznog potencijala hrvatskoga gospodarstva u području usluga i plasiranje sektorski specifičnih IT proizvoda koji su bazirani na najnovijim tehnologijama (Big data) i prate trendove na području energetike i održivog okoliša te prometa i mobilnosti. Oba područja predstavljaju jedan od ključnih čimbenika gospodarskog i društvenog razvoja, kako s aspekta udjela prihoda u BDP-u, tako i s aspekta potrebe suvremenog društva. Zahvaljujući inovativnosti sustava bigEVdata i prilici da se plasira na tržište u trenutku kada ova tehnologija još̌ uvijek nije globalno zaživjela, postoji veliki izvozni potencijal proizvoda. Na taj će se način široj hrvatskoj industriji olakšati pristup novim tržištima.

Specifični ciljevi projekta

Projekt ima 3 specifična cilja:

 1. Razviti bigEVdata sustav koji će omogućiti operativnu izvrsnost u upravljanju mrežom punionica, razvoj novih poslovnih modela i učenje o navikama krajnjih korisnika
 2. Povećati kompetencije djelatnika na području big data tehnologija
 3. Povećati vidljivost partnera za daljnje uključivanje u kolaborativne projekte

Ključni specifični cilj projekta jest razvoj sustava koji poduzećima čiji je fokus na području elektromobilnosti omogućuje korištenje sustava poslovne inteligencije bazirane na big data analitici. Na taj će se način kod korisnika (kupaca) dovesti do operativne izvrsnosti u upravljanju mrežama punionica, omogućit će se razvoj novih poslovnih modela na području elektromobilnosti kroz korištenje novih usluga i korištenje sustava koji je samoučeći. Koristeći ovaj sustav, kompanije će imati mogućnost koristiti sustav prediktivne analitike koji će im omogućiti izvrsnost u donošenju odluka na području upravljanja infrastrukturom za punjenje i na području razvoja novih usluga za vozače električnih vozila. Slično rješenje u smislu komercijalnog proizvoda još uvijek ne postoji na globalnom tržištu te postoji veliki potencijal za tržišno pozicioniranje u regiji, ali i šire.

Rezultati projekta

Rezultati projekta bit će prezentirani široj zajednici putem web stranice projekta, kroz 3 dobro isplanirane diseminacijske radionice, prezentacije projekta i priloge te kroz znanstvene radove. Predviđena je i zaštita žiga proizvoda bigVdata.

Infrastruktura koja će se nabaviti kroz projekt:

 • 12 rapidnih punionica (50 kW)
 • 10 brzih punionica (22 kW)
 • 10 bežičnih punionica
 • 10 wallbox punionica

Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska Unija iz europskog fonda za regionalni razvoj.