Kao ključni igrač na tržištu e-mobilnosti predstavnici HEP-ovih operativnih timova redovito se pozivaju na partnerstvo i sudjelovanje u projektima. Energetski Institut Hrvoje Požar je sudionik projekta EMOBICITY financiranog iz europskog regionalnog fonda za razvoj u sklopu kojeg su organizirane razne radionice i studijska putovanja.

Kao jedan od tržišnih stakeholdera, HEP je od strane EIHP pozvan na sudjelovanje na studijskom posjetu partnera Zagrebu u sklopu kojeg su odrađeni obilasci ključnih lokacija punionica – gradsko poglavarstvo i intermodalna točka na Trgu kralja Tomislava gdje su, između ostalih, postavljene punionice kroz projekt bigEVdata, te predstavljaju najfrekventniju lokaciju e-mobilnosti u Republici Hrvatskoj.

Osim toga, partnerima je održana prezentacija projekta e-mobilnost kroz pokazatelje dobre prakse i očekivanih rezultata sufinanciranog projekta bigEVdata.