Dario Pevec uspješno je obranio doktorsku disertaciju naslova „Sustav za potporu odlučivanju o razvitku infrastrukture punionica za električna vozila zasnovan na podacima iz stvarnoga svijeta“ (engl. „Real-world data-driven decision support system for electric vehicle charging infrastructure development“) 17. Srpnja 2020. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Glavni doprinosi ovog doktorskog rada su model zasnovan na podacima iz stvarnog svijeta za upravljanje infrastrukturom punionica na mikro i makro razini, kao i implementacija tog modela u radnom okviru EVCI (engl. Electric Vehicle Charging Infrastructure extender). Vrlo je važno istaknuti da je Dario Pevec bio član tima projekta „bigEVdata“ u kojem je radio u ulozi istraživača, a što je značajno pozitivno doprinijelo procesu prikupljanja podataka potrebnih za istraživanja vezana uz disertaciju. S druge strane, znanstveni doprinos se značajno pozitivno odrazio u procesu implementacije projektnih aktivnosti što upućuje na to da takav oblik suradnje (projektno-znanstveni) dovodi do značajnih dvostrukih pozitivnih efekata. U takvom obliku rada potrebna je harmonizirana suradnja svih članova projektnog tima što se u ovom slučaju potvrđuje time da su i ostali članovi tima bili aktivno uključeni u istraživanja vezana uz ovu disertaciju pri čemu su sve aktivnosti bile kontinuirano praćene od strane voditelja tima izv. prof. dr. sc. Tomislava Capudera koji je uz to bio i u ulozi člana komisije te izv. prof. dr. sc. Vedrana Podobnika u ulozi mentora koji je uz to posebno aktivno pratio članove projektnog tima Zavoda za telekomunikacije.