Tijekom dvotjedne radionice u Valenciji (Španjolska) organizirane u sklopu projekta TeamSoc21, Dario Pevec, istraživač na projektu „bigEVdata“, održao je predavanje naziva: „Electric Vehicles: A Future of Private Transportation“ na Politehničkom Sveučilištu u Valenciji (Universitat Politecnica de Valencia). Dio predavanja posvećen je i prezentaciji projekta „IT rješenje analitike velikih skupova podataka e-mobilnosti“ (bigEVdata). Predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta i partneri na projektu koji zajedničkim naporima rade na ostvarenju ciljeva projekta – razvoju infrastrukture punionica u Republici Hrvatskoj te popularizaciji električnih vozila.

Predavanju je prisustvovalo više od 40 sudionika (studenti preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija) sa 12 sveučilišta iz 8 europskih zemalja: Hrvatska, Bugarska, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Francuska, Njemačka i Španjolska.